Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Maalarimestarien Oy Niittyläntie 4 00620 Helsinki
puh. +358 (0)20 786 1022

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kim Lindström, IT-päällikkö Niittyläntie 4, 00620 Helsinki, Suomi
Puhelin: +358 20 786 1020
Sähköposti: kim.lindstrom@mestarit.fi

4. Rekisterin nimi
Maalarimestarien yritysasiakasrekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Maalarimestarien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Maalarimestarien ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Maalarimestarien viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
Henkilötietoja käytetään asiakkaan laskutusta varten, tärkeiden tietojen toimittamiseen sekä markkinointiin. Henkilötietoja ei kerätä eikä lisätä järjestelmään ilman asiakkaan suostumusta. Maalarimestarien Oy:n rekisteri sisältää ainoastaan laskutuksen kannalta olennaisia yhteystietoja.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot olemassa olevista, entisistä ja/tai potentiaalisista asiakkaista:

Yhteyshenkilön Nimi
Yrityksen Nimi
Sähköpostiosoite 
Matkapuhelinnumero
Palaute/Asia
Yritys ja henkilön asema yrityksessä
Osoitetiedot
Yhteydenottotapa
Organisaation nimi Kieli Y-tunnus tai henkilötunnus.
Verkkolaskuosoite niiltä asiakkailta joilla kyseinen laskutusmuoto käytössä.

Maalarimestarien Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Maalarimestarien asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei myöskään luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

9. Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

10. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Maalarimestarien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

12. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

13. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Ryhdy Mestarit- tiliasiakkaaksi!